Janusz Zasławski
sobota, 19 czerwca 2010 15:24
                    
                                                   
Dnia 18 czerwca 2010 zmarł nasz Przyjaciel
           śp.
Janusz Zasławski
Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej - Oddział Pomorski
oddany całym sercem sprawom Wilnian na Pomorzu i naszych Rodaków na   Wileńszczyźnie
Odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi
                                                  
                               Wyrazy najgłębszego współczucia Zonie , Córkom i Rodzinie
                                  składa Zarząd i członkowie
                                                 Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej  Oddział Pomorski
 
© 2010 Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Pomorski | Joomla Template by vonfio.de