Odszedł wielki Twórca polskiej kultury i skromny Człowiek JAN MINCEWICZ
środa, 07 grudnia 2016 20:14

 

 

                                   alt

 

Pani Ewa Szakalicka przekazała nam bardzo smutną wiadomość.

„Dziś 7 grudnia 2016 roku w wieku 78 lat odszedł do Pana Gabriel Jan Mincewicz.
JAN MINCEWICZ, doktor nauk humanistycznych, polityk, muzyk, pedagog, działacz kulturalno-oświatowy. Urodzony w 1938 roku. Studiował w Akademii Muzycznej w Wilnie, w klasie dyrygentury chóralnej. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ze stopniem doktora nauk humanistycznych. Pracował jako nauczyciel wychowania muzycznego w szkołach średnich w Nowej Wilejce i Niemenczynie. Był posłem na Sejm RL. Wicemer rejonu wileńskiego. Jest założycielem,
kierownikiem i dyrygentem Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca "Wileńszczyzna" (przed 35 laty), który koncertował w Polsce, Anglii, Austrii, Belgii, Danii, Holandii, Niemczech, we Włoszech, Francji i w USA. Za czasów ZSRR organizował tajną katechizację młodzieży w Nowej Wilejce oraz redagował biuletyn "My chcemy Boga". Jest twórcą festiwalu "Kwiaty Polskie" w Niemenczynie. Działa w Związku Polaków na Litwie. Zbiera pieśni Wileńszczyzny, opracowuje je muzyczni "Pieśni Wileńszczyzny"
(Olsztyn 1992), "Nasze pieśni" (1993).
Napisał około 30 pieśni i podręcznik wychowania muzycznego dla szkół polskich na Litwie. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy.
Laureat m.in. nagrody im. Oskara Kolberga, uhonorowany tytułem Zasłużony dla Kultury Polskiej, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Z rąk prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.”

 
© 2010 Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Pomorski | Joomla Template by vonfio.de