Pożegnanie
środa, 09 grudnia 2020 11:27

alt

 

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci  urodzonego   29 stycznia 1926 roku Wilnie  

 

MACIEJA MUSA KONOPACKIEGO  

 

Był  On powszechnie cenionym działaczem społecznym, publicystą, człowiekiem  niezwykle życzliwym ludziom ,

Maciej Musa Konopacki  był Tatarem, muzułmaninem.  

Był niestrudzonym  propagatorem pojednania religijnego. Nazywano

człowiekiem-legendą dialogu międzyreligijnego. 

Za całokształt działań na rzecz porozumienia oraz dialogu między  chrześcijaństwem i islamem, uhonorowany został w r.2008 przez Radę Wspólną Katolików i Muzułmanów tytułem Człowieka Dialogu

Maciej Musa Konopacki  był aktywnie działającym członkiem Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wleńskiej.

Będzie Go nam bardzo brakowało, ale pozostanie na zawsze w naszej pamięci

Składamy wyrazy  głębokiego współczucia wszystkim Bliskim , Przyjaciołom i całej   polskiej społeczności tatarsko-muzułmańskiej

 

                     Zarząd Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej

                                                              Oddział Pomorski

 
© 2010 Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Pomorski | Joomla Template by vonfio.de