Pożegnanie
wtorek, 22 grudnia 2020 06:04

  Ogromny smutek.

Nie żyje Ks. Józef Obuchowski CR, syn ziemi wileńskiej, generał zakonu

Zmartwychwstańców w latach 1969 – 1975., a od roku 1991 r rezydent

w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Gdańsku - Strzyży.

Ks. Józef Obuchowski zawsze pamiętał o swoich wileńskich korzeniach.

Żywo interesował się losami swoich rodaków. Zarówno tych, którzy pozostali

na ziemi swoich przodków, na Litwie jak i tych, których wiatry historii przygnały

po II wojnie do Gdańska.

Każde spotkanie z Ojcem Józefem, było dla nas, gdańskich wilnian

głębokim przeżyciem, źródłem siły i wsparcia.

Wyjątkowym, niezwykłe wzruszającym przeżyciem, zapisanym

na stałe w naszych wileńskich sercach była odprawiona przez Niego

w, r.2015, w Archidiecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Parafii

Zmartwychwstania Pańskiego. Msza Święta w intencji Kresowian, w 70. Rocznicę

przybycia do Gdańska pierwszych transportów przesiedleńców z dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.

Ks. Józef Obuchowski pozostanie na zawsze w naszej serdecznej pamięci.

Żegnamy Go z wielkim żalem.

Niech spoczywa w pokoju.

Członkowie Pomorskiego Oddziału

Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej

  

 
© 2010 Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Pomorski | Joomla Template by vonfio.de