Pożegnanie
sobota, 31 lipca 2021 07:46

 Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

 

PANA  WACŁAWA DZIEWULSKIEGO

Odszedł  od nas 29 lipca 2021 roku 

 

alt

 

Wilnianin od lat związany z Gdańskiem, jeden z założycieli Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.    

Nie sposób jest w krótkich słowach powiedzieć o  tym co zrobił on  dla pamięci o Wileńszczyźnie, o naszej historii, o naszych rodakach.

Jego  działalność zostawiła ogromny ślad w sercach  i umysłach wielu gdańszczan, a przede wszystkim młodego pokolenia, o które dbał  szczególnie.

Nie tylko w bibliotekach, ale i w niejednym gdańskim domu znajdują się Jego publikacje, materiały historyczne.

Zapisał się   On  także w pamięci każdego z nas, jako człowiek niezwykły – prawy, uważny, otwarty i wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka ,posiadający ogromną wiedzę i  chętnie się nią dzielący , dbający o spuściznę historyczną, pamięć o naszych przodkach.

Rodzinę i przyjaciół Pana Wacława prosimy o przyjęcie naszych najgłębszych wyrazów współczucia -

Zarząd i Członkowie Pomorskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej

 
© 2010 Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Pomorski | Joomla Template by vonfio.de